Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2022

Trefwoorden Franchise, Non concurrentiebeding, Franchiseovereenkomst, Wet franchise, Artikel 7:920 Burgerlijk Wetboek
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 2021 gepubliceerde jurisprudentie omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt door de auteur aan de hand van thema’s aandacht besteed aan de ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de invloed van artikel 7:920 lid 2 Burgerlijk Wetboek (‘Wet franchise’) op de rechtspraak omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.H. Kolenbrander

  Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat-partner bij HJF Advocaten en gespecialiseerd in franchising en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Jurisprudentie

Mag een advocaat (zijn cliënt laten) liegen?

RvD ’s-Hertogenbosch 6 december 2021, ECLI:NL:TADRSHE:2021:204

Trefwoorden tuchtrecht, fraude, personenschade
Auteurs Mr. P. Oskam
 • Samenvatting

   Twee verzekeraars dienen tuchtklachten in tegen de advocaat van een slachtoffer. Naar het oordeel van de Raad van Discipline heeft de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, omdat hij zich niet als advocaat heeft teruggetrokken nadat zijn cliënt leugenachtige verklaringen aan de verzekeraar had verstrekt. De advocaat heeft een verkeerde voorstelling van zaken aan de verzekeraar gegeven. De klacht wordt gegrond verklaard en aan de advocaat wordt de maatregel van berisping opgelegd.

 • Auteursinformatie

  Mr. P. Oskam

  Mr. P. Oskam is advocaat bij Kennedy Van der Laan Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Wat is de invloed van de coronapandemie op due diligence en contractuele afspraken bij mid-market M&A-transacties?

Trefwoorden M&A, Mid-market, Corona, Due dilligence, contractsbepalingen
Auteurs A. Beljaars en G. Güntekin
 • Samenvatting

   In dit artikel gaan de auteurs in op de invloed van de corona pandemie en de economische gevolgen ervan op het due diligence onderzoek en contractuele afspraken bij mid-market overnames. De corona pandemie heeft geleid tot een nieuwe dimensie voor juristen en een hernieuwde alertheid voor het verrichten van een due diligenceonderzoek en de te gebruiken contractuele bepalingen. Aan de hand van rechtspraak over de afgelopen twee jaar bekijken de auteurs de contractuele en wettelijke bepalingen die worden gebruikt. Ook doen zij tekstvoorstellen voor contractuele bepalingen die in dat verband in overnamecontracten kunnen worden gebruikt.

 • Auteursinformatie

  A. Beljaars

  Mr. A. (Annemarie) Beljaars is advocaat M&A (MKB) bij Rassers Advocaten te Breda.

  G. Güntekin

  Mr. G. (Günes) Güntekin is advocaat M&A (MKB) bij Rassers Advocaten te Breda.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Pandhouder, ken uw grenzen

Trefwoorden D-Reizen, faillissement, separatisten, pandrecht, WHOA
Auteurs M.P.R. Sardjoe
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op de bijzondere positie van pandhouders ten opzichte van andere crediteuren (ook in faillissement) en mogelijke begrenzingen van die positie, bijvoorbeeld op grond van de Faillissementswet en de Wet homologatie onderhands akkoord. Daarnaast wordt een specifiek voorbeeld van een begrenzing besproken uit het vonnis in het D-Reizen-faillissement van 28 mei 2021, waarbij de rechtbank toetst of sprake is van misbruik van bevoegdheid door de pandhouder. Dit vonnis wordt eveneens besproken in het licht van andere rechtspraak over dit onderwerp, met als algemene conclusie dat de (separatisten)positie van pandhouders niet onbegrensd is.

 • Auteursinformatie

  M.P.R. Sardjoe

  Mr. M.P.R. (Monisha) Sardjoe is advocaat bij Greenberg Traurig LLP te Amsterdam.

Tijdschrift Boom Strafblad
Discussie, Nieuws en Analyse

Geef elke kwetsbare verdachte een advocaat bij het politieverhoor

Het recht op rechtsbijstand vanuit het perspectief van de kwetsbare verdachte

Trefwoorden Kwetsbare verdachte, Rechtsbijstand, afstand, Ratz, Rechtsbescherming
Auteurs Mr. J.R. (Jaantje) Kramer
 • Samenvatting

   Voor de kwetsbare aangehouden verdachte wordt van overheidswege een advocaat opgeroepen. Die verdachte kan pas afstand doen van het recht op rechtsbijstand na een advocaat te hebben gesproken. Dat is anders voor de kwetsbare niet-aangehouden verdachte. Die verdachte is zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van rechtsbijstand, en kan daarvan afstand doen zonder door een advocaat over de gevolgen te zijn ingelicht. Deze bijdrage analyseert dit verschil in rechtsbescherming en de gevolgen daarvan, en geeft aanbevelingen voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.R. (Jaantje) Kramer

  Jaantje Kramer is advocaat bij Jebbink Soeteman advocaten.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Kroniek

Arbitragerecht

Trefwoorden burgerlijk procesrecht
Auteurs Margriet de Boer en Mirjam van de Hel-Koedoot
 • Auteursinformatie

  Margriet de Boer

  Mr. drs. M.H. de Boer is advocaat bij Ysquare te Amsterdam.

  Mirjam van de Hel-Koedoot

  Mr. M. van de Hel-Koedoot is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

De beursvennootschap van de toekomst

Trefwoorden ondernemingsrecht, duurzaamheid, ESG, stakeholders, kapitaalmarkt
Auteurs S.B. Garcia Nelen
 • Samenvatting

   De auteur beschrijft in dit artikel zijn visie op de toekomst van de beursvennootschap in de komende vijf jaar. Thema’s die daarbij in vogelvlucht worden bezien, zijn: (1) duurzaamheid en ESG-aspecten bij beursvennootschappen, (2) maatschappelijke belangen en de taakopdracht van bestuurders en commissarissen, (3) de invloed van stakeholders op de strategie, (4) de bredere toegang tot de kapitaalmarkt, (5) de harmonisering en digitalisering van transparantie en verantwoording, en (6) de convergentie tussen de bv en de nv. De hoop is dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een rechtssysteem dat het duurzame succes van ondernemingen faciliteert, en daarmee aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 • Auteursinformatie

  S.B. Garcia Nelen

  Mr. dr. S.B. (Samuel) Garcia Nelen is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Biodiversiteit & business – een verkenning

Trefwoorden CSR, duurzaamheid, MVO, ESG, strategisch procederen
Auteurs J.E.S. Hamster
 • Samenvatting

   Dit artikel gaat in op de belangrijkste juridische aspecten inzake biodiversiteit. Rondom biodiversiteit groeit een indrukwekkende hoeveelheid soft law-regelingen en Europese wetgeving met concrete verplichtingen voor ondernemingen, terwijl belangengroeperingen het middel van strategisch procederen inzetten om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Tegen die achtergrond bespreekt dit artikel de belangrijkste internationale verdragen, soft law-standaarden en Europese wetgevingstrajecten. De auteur bespreekt ook het toenemende aantal strategische procedures over biodiversiteit tegen ondernemingen. Het artikel gaat tot slot in op de vraag wat ondernemingen en in het bijzonder hun legal departments kunnen doen rondom biodiversiteit.

 • Auteursinformatie

  J.E.S. Hamster

  Mr. J.E.S. (Jorian) Hamster is advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Via duurzame financiering naar een circulaire economie: de rol die banken kunnen spelen

Trefwoorden Taxonomieverordening, net zero, green loans, sustainability-linked loans, transitiefinanciering
Auteurs S. Schoute
 • Samenvatting

   Dit artikel bespreekt de belangrijke rol die (bank)financiering speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen die zijn gesteld in onder meer het Klimaatakkoord van Parijs en die grofweg samen te vatten zijn als het bereiken van een globale net zero-maatschappij tegen 2050. Er wordt ingegaan op het wettelijk duurzaamheidskader waarbinnen die financiering op dit moment plaatsvindt. De Taxonomieverordening bepaalt onder meer wanneer een economische activiteit ecologisch duurzaam is. Banken kunnen door het verstrekken van financiering en het delen van hun kennis en ervaring bedrijven, en daarmee de economie, helpen te verduurzamen. Dit artikel beschrijft de financieringsinstrumenten die banken momenteel op de internationale financieringsmarkt aanbieden aan bedrijven om deze duurzaamheidstransitie te maken. Om de globale net zero-maatschappij in 2050 te kunnen bereiken, is het nodig dat onze huidige lineaire economie verandert in een circulaire economie op mondiaal niveau. Deze bijdrage gaat in op de cruciale rol die banken spelen in deze transitie, en welke stappen door banken moeten worden gezet om deze transitie te bereiken.

 • Auteursinformatie

  S. Schoute

  Mr. S. (Sabine) Schoute is advocaat bij Greenberg Traurig te Amsterdam.

Tijdschrift Boom Strafblad
Column

Europese samenwerking in strafzaken: ­in dubio contra reo

Auteurs Mr. R. (Robert) Malewicz
 • Auteursinformatie

  Mr. R. (Robert) Malewicz

  Robert Malewicz is advocaat bij Cleerdin en Hamer te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Redactioneel

Woningnood in het vermogensrecht

Auteurs Prof. mr. T.J. de Graaf, Mr. B.M. Paijmans en Mr. N. van Triet
 • Auteursinformatie

  Prof. mr. T.J. de Graaf

  Prof. mr. T.J. de Graaf is hoogleraar Technologie en Privaatrecht aan de Universiteit Leiden.

  Mr. B.M. Paijmans

  Mr. B.M. Paijmans is advocaat bij Doelen Advocatuur te Utrecht en universitair docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

  Mr. N. van Triet

  Mr. N. van Triet is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Opinie

Verzekeraars verbreken relatie met frauderende belangenbehartiger

Rb. Den Haag (vzr.) 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5296

Trefwoorden fraude, belangenbehartiger, samenwerking
Auteurs Mr. E.W. Bosch
 • Samenvatting

   Twee verzekeraars constateerden, na een daartoe strekkend onderzoek, dat een belangenbehartiger, die een slachtoffer bijstond die in korte tijd tweemaal betrokken was bij een verkeersongeval, dezelfde schade bij ieder van hen had geclaimd. Hierop hebben de verzekeraars de samenwerking met de belangenbehartiger opgezegd. Voorts zijn zijn gegevens in het Extern Verwijzingsregister opgenomen. De belangenbehartiger kwam hiertegen op bij de Haagse voorzieningenrechter. De rechter stelde de verzekeraars echter in het gelijk. De getroffen maatregelen waren juist en proportioneel. Ook in een gelijktijdig gestart deelgeschil trok de frauderende belangenbehartiger aan het kortste eind.

 • Auteursinformatie

  Mr. E.W. Bosch

  Mr. E.W. Bosch is (LSA/ASP-)letselschadeadvocaat bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten te Honselersdijk.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Jurisprudentie

Tussentijds hoger beroep in de deelgeschilprocedure

HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924

Trefwoorden deelgeschilprocedure, hoger beroep, deelgeschil
Auteurs Mr. A.F. Collignon
 • Samenvatting

   Recentelijk heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het instellen van hoger beroep tegen een tussenvonnis (art. 337 lid 2 Rv). De al bestaande mogelijkheden van tussentijds hoger beroep zijn daarbij nader op elkaar afgestemd, waarbij regie van de rechter en proceseconomie vooropstaan. De Hoge Raad heeft in het arrest een aantal regels geformuleerd. Dit betekent ook dat de Hoge Raad gedeeltelijk terugkomt op zijn eerdere arresten van 23 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AL7051 en 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3168 en ECLI:NL:HR:2004:AR3170.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.F. Collignon

  Mr. A.F. Collignon is partner bij Legaltree.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Consultatie voorstel voor actualisatie Nederlandse Corporate Governance Code 2016: te (weinig) ambitieus?

Trefwoorden lange termijn waardecreatie, ESG, diversiteit, responstijd, interne audit functie
Auteurs W.J. Oostwouder en M. de Nie
 • Samenvatting

   Op 21 februari 2022 publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een consultatie met voorstellen tot wijziging van Nederlandse Corporate Governance Code. De voorgestelde wijzigingen kunnen worden onderverdeeld aan de hand van de thema’s (i) lange termijn waardecreatie en ESG, (ii) diversiteit en inclusie, (iii) de rol van aandeelhouders, (iv) overige aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving (responstijd en beloningen) en (v) aanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘Versterking verantwoordingsketen’. De auteurs hebben deze voorstellen en een aantal reacties daarop bestudeerd en deze in dit artikel samen met hun eigen visie weergegeven.

 • Auteursinformatie

  W.J. Oostwouder

  Prof. mr. W.J. (Wilco) Oostwouder is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam en was van 2002 tot 2021 hoogleraar bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht.

  M. de Nie

  Mr. drs. M.D. (Michelle) de Nie is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Redactioneel

De problemen en oplossingen van de rechtspraak

Auteurs A. van der Krans
 • Auteursinformatie

  A. van der Krans

  Mr. dr. A. (Anatoli) van der Krans is advocaat bij Corona Legal te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Het UBO-register

Het register van sommige uiteindelijk belanghebbenden en anderen

Trefwoorden UBO, beursfonds, indirecte UBO, pseudo-UBO, STAK
Auteurs M.A.M. van Steensel en C.W. Kuipers
 • Samenvatting

   Hoewel het UBO-register nog onvoldoende gevuld is en de Kamer van Koophandel een behoorlijke achterstand heeft bij de verwerking van de opgaven van UBO’s voor het UBO-register, heeft de praktijk sinds 27 maart 2020 de nodige ervaring opgedaan met de uitleg van het UBO-begrip en de registratie van UBO’s. In dit tweeluik geven de auteurs een inkijkje in de problemen waar de praktijk tegenaan loopt bij UBO-registratie. Hoewel het streven van de wetgever een uniforme toepassing van het UBO-begrip is, is de praktijk weerbarstig. De auteurs lichten in dit tweeluik aan de hand van concrete voorbeelden toe waarom het vaak niet eenvoudig is om de UBO’s vast te stellen, en waar het begrip voor meerderlei uitleg vatbaar is, doen zij suggesties voor de uitleg die de voorkeur verdient. Als het is gelukt om de UBO vast te stellen, dan moet nog de hobbel van de registratie worden genomen. Die hobbel blijkt ook niet altijd eenvoudig te nemen. In het eerste deel van de bijdrage wordt uitgebreid het richtsnoer voor de vaststelling van de UBO’s van kapitaalvennootschappen (niet zijnde beursgenoteerde vennootschappen of 100%-dochtermaatschappijen daarvan) besproken. Daarin komen ook de pseudo-UBO, de uitzondering op de registratieplicht voor (100%-dochtermaatschappijen van) bepaalde beursgenoteerde kapitaalvennootschappen en de indirecte UBO aan bod. Het tweede deel van het tweeluik vervolgt met een bespreking van de richtsnoeren voor overige rechtspersonen en voor personenvennootschappen, en sluit af met de ervaringen die met registratie zijn opgedaan in de (notariële) praktijk. Met hun bijdrage beogen de auteurs waar mogelijk helderheid te verschaffen over het UBO-begrip. En ergens hopen zij de lezers te bereiken die bereid zijn om de discussie over de invulling van het UBO-begrip aan te gaan, om op die manier gezamenlijk tot een uniforme uitleg te komen. De door de wetgever beloofde casuïstiek volgt dan hopelijk vanzelf.

 • Auteursinformatie

  M.A.M. van Steensel

  Mr. M.A.M. (Martijn) van Steensel is kandidaat-notaris en partner Ondernemingsrecht bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

  C.W. Kuipers

  Mr. C.W. (Corinne) Kuipers is advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Kroniek van het agentuurrecht

Trefwoorden Agentuur, Klantenvergoeding, beëindiging agentuurrelatie, artikel 7:428 BW, Provisie
Auteurs Mr. drs. H.S. Kleinjan
 • Samenvatting

   In dit artikel bespreekt de auteur de gewezen jurisprudentie over agentuurovereenkomsten in de afgelopen twee jaar.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. H.S. Kleinjan

  Mr. drs. H.S. Kleinjan is advocaat bij Lexence N.V.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

De tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW

Trefwoorden consolidatie, jaarrekening, vrijstelling, tussenhoudster, groep
Auteurs Q.H. van Vliet
 • Samenvatting

   Dit artikel bespreekt de voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de toepassing van de veelgebruikte consolidatievrijstelling voor tussenhoudstermaatschappijen zoals opgenomen in art. 2:408 BW. Een tussenhoudster is vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te maken en te publiceren indien de financiële gegevens van de tussenhoudster en de maatschappijen binnen haar consolidatiekring zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een bovenliggende entiteit.

 • Auteursinformatie

  Q.H. van Vliet

  Mr. Q.H. (Qury) van Vliet is advocaat bij Rutgers en Posch N.V., lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Het UBO-register

Het register van sommige uiteindelijk belanghebbenden en anderen (deel 2)

Trefwoorden UBO, Stichting, personenvennootschap, Terugmelding, Feitelijke zeggenschap
Auteurs M.A.M van Steensel en C.W. Kuipers
 • Samenvatting

   Dit is deel 2 van een tweeluik waarin de auteurs een inkijkje geven in de problemen waar de praktijk tegen aan loopt bij UBO-registratie. Het streven van de wetgever is een uniforme toepassing van het UBO-begrip, maar de praktijk is weerbarstig. Hoewel het UBO-register nog onvoldoende gevuld is en de KvK een behoorlijke achterstand heeft bij de verwerking van de opgaven van UBO’s voor het UBO-register, heeft de praktijk sinds 27 maart 2020 de nodige ervaring opge­daan met de uitleg van het UBO-begrip en de registratie van UBO’s. De auteurs lichten in dit tweeluik aan de hand van concrete voorbeelden toe waarom het vaak niet eenvoudig is om de UBO’s vast te stellen, en waar het begrip voor meerderlei uitleg vatbaar is, doen zij suggesties voor de uitleg die de voorkeur verdient. Als het is gelukt om de UBO vast te stellen, dan moet nog de hobbel van de registratie worden genomen. Die hobbel blijkt ook niet altijd eenvoudig te nemen. In het eerste deel van de bijdrage werd uitgebreid het richtsnoer voor de vaststelling van de UBO’s van kapitaalvennootschappen (niet zijnde beursgenoteerde vennootschappen of 100%-dochtermaatschappijen daarvan) besproken. Daarin kwamen ook de pseudo-UBO, de uitzondering op de registratieplicht voor (100%-dochtermaatschappijen van) bepaalde beursgenoteerde kapitaalvennootschappen en de indirecte UBO aan bod. Dit tweede deel van het tweeluik vervolgt met een bespreking van de richtsnoeren voor overige rechtspersonen en voor personenvennootschappen, en sluit af met de ervaringen die met registratie zijn opgedaan in de (notariële) praktijk. Met hun bijdrage beogen de auteurs waar mogelijk helderheid te verschaffen over het UBO-begrip. En ergens hopen zij de lezers te bereiken die bereid zijn om de discussie over de invulling van het UBO-begrip aan te gaan, om op die manier gezamenlijk tot een uniforme uitleg te komen. De door de wetgever beloofde casuïstiek volgt dan hopelijk vanzelf.

 • Auteursinformatie

  M.A.M van Steensel

  Mr. M.A.M. (Martijn) van Steensel is kandidaat-notaris en partner Ondernemingsrecht bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

  C.W. Kuipers

  Mr. C.W. (Corinne) Kuipers is advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Gesyndiceerde financiering en Mulder/CLBN

Een voor allen, allen voor een?

Trefwoorden Mulder/CLBN, Van Dooren q.q./Bontrup Holding, Faillissement, verrekening, Parallelle schuld
Auteurs M. Batteram
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele onzekerheden die voortvloeien uit het arrest Mulder/CLBN van de Hoge Raad in situaties waarin meerdere financiers een kredietfaciliteit verstrekken en een zekerhedenagent is aangesteld. Het is niet duidelijk of in dergelijke gevallen
   iedere financier of de zekerhedenagent een beroep kan doen op verrekening conform het arrest Mulder/CLBN. Hoewel de wenselijkheid van dergelijke verrekeningsmogelijkheden voor de praktijk buiten kijf staat, is er geen rechtspraak die dergelijke mogelijkheden bevestigt. De auteur geeft ook enkele mogelijke oplossingen die deze onzekerheden kunnen wegnemen voor financiers.

 • Auteursinformatie

  M. Batteram

  Mr. M. (Merijn) Batteram is advocaat bij Stek Advocaten.