Rondom het contract: De contractuele keuze voor het toepasselijk recht en het bevoegde forum. Bek...

Artikel

Rondom het contract: De contractuele keuze voor het toepasselijk recht en het bevoegde forum. Beknoptheid, precisie en consistentie

Trefwoorden eigenlijk hoort iedereen die een contract schrijft zich eerst af te vragen welk recht daarop van toepassing zal zijn en welke instanties geroepen zullen worden de geschillen op te lossen die tussen de partijen mochten ontstaan. uitdrukkelijke
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst