Leerstukken: Twee Hoge Raad-arresten met betrekking tot onderhandelingsperikelen

Praktijk

Leerstukken: Twee Hoge Raad-arresten met betrekking tot onderhandelingsperikelen

Trefwoorden In het eerste arrest dat wij willen belichten, heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de niet nakoming van (vermeende) verplichtingen in de onderhandelingsfase bij een franchiseovereenkomst. Het betreft het arrest van 25 januari 2002 (HR 25 januari 2002, nr. C00/118HR, JOL 2002, 52). Het gaat om het volgende.
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst