De collega-werknemer in de arbeidsrechtelijke reïntegratieverschillen

Jurisprudentie

De collega-werknemer in de arbeidsrechtelijke reïntegratieverschillen

HR 26 oktober 2001, JAR 2001, 238 (Bons/Ranzijn)

Trefwoorden gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, reïntegratie, positie collega-werknemer, Wet Verbetering Poortwachter
Auteurs
Bron
Article_forwarded Open_access_icon_oaa

Reageer

Tekst