Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Prijsregelingen: 15 mei 1997

Trefwoorden ontheffing, verbod, verdrag, Europese commissie, overeenkomst, betaling, mededingingsrecht, mededingingsregeling, ontheffingsverzoek, credit card
Auteurs W. Knibbeler
  • W. Knibbeler

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Collectieve verticale prijsbinding, Beslissing op ontheffingsverzoek: 12 december 1997

Trefwoorden ontheffing, exclusiviteit, ontheffingsverzoek, collectieve verticale prijsbinding, toezegging, minister van economische zaken, verkoopprijs, invoerverbod, lidstaat, mededinging
Auteurs M.M. Slotboom
  • M.M. Slotboom

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprundentie

Besluit horizontale prijsbinding, ontheffingscriterium, ontheffingsverzoek, samenhang met civiele procedures, overgangsrecht: 22 december 1997

Trefwoorden ontheffing, verdrag, voorwaarde, ontheffingsverzoek, horizontale prijsbinding, verkoop, adviesaanvraag, beschikking, mededinging, overeenkomst
Auteurs H.H.P. Lugard
  • H.H.P. Lugard

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Horizontale marktverdeling, Beslissing op ontheffingsverzoek: 10 december 1997

Trefwoorden verbod, ontheffing, mededinging, ontheffingsverzoek, verdrag, voorwaarde, consument, algemeen verbod, commissie economische mededinging, distributie
Auteurs M.M. Slotboom
  • M.M. Slotboom

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het wonderbaarlijke convergentieproces tussen Nederlands en Europees mededingingsrecht

Trefwoorden verdrag, mededingingsregeling, lidstaat, mededinging, kartelbeleid, convergentie, Nederlandse mededingingsautoriteit, generieke onverbindendverklaring, ratificatie, verlies
Auteurs P. VerLoren van Themaat
  • P. VerLoren van Themaat

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Van oud naar nieuw: De overgangsbepalingen in de Mededingingswet

Trefwoorden overeenkomst, ontheffing, verbod, hof van justitie EG, beschikking, verdrag, voorstel van wet, mededinging, Nederlandse mededingingsautoriteit, generieke onverbindendverklaring
Auteurs H.H.P. Lugard en E.H. Pijnacker-Hordijk
  • H.H.P. Lugard

    E.H. Pijnacker-Hordijk

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Grote en kleine veranderingen in Europese concentratiecontrole

Trefwoorden Europese commissie, joint venture, concentratie, lidstaat, houdstervennootschap, mededeling, mededinging, moeder, aanmelding, concentratietoezicht
Auteurs P.V.F. Bos
  • P.V.F. Bos