Vennootschap & Onderneming, Aflevering 11 2012

De flex-BV nader belicht, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en nieuwe mogelijkheden die de wet introduceert

Mr. N.V. Douma

Noten