Contracteren, Aflevering 2 2019

De informatieplicht voor de franchisegever naar Nederlands recht

Mr. dr. S.A. Kruisinga en Mr. M.I. Nijenhof-Wolters

Noten