Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 2 2010

Naschrift van Verburg bij de reactie van Heinsius op de annotatie van het Akavan-arrest in ArA 2010/1

Prof. mr. L.G. Verburg

Noten